Lūdzu, atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Izskatās, ka Jūsu pārlūkprogramma vairs netiek atbalstīta. Lūdzu, atjauniniet pārlūkprogrammu, lai iegūtu drošāku un efektīvāku pārlūkošanas pieredzi.


Lūdzu, izmantojiet vienu no šīm pārlūkprogrammām:

Itella LatviaItella Latvia

Mūsu vērtības

Sekmīgs darbs ar klientu

Ar jebkuru savu darbību mēs sniedzam klientam pievienoto vērtību

Mēs strādājam ciešā saskarē ar klientu

Tiekšanās uz attīstību un inovācijām

Mūs turpinām mācīties un augt gan kā indivīdi, gan kā uzņēmumi

Mēs padziļināti veicam izmaiņas; mūsu saziņa ir atvērta, mēs mācāmies no pieredzes un nepieciešamības gadījumā veicam korekcijas

Atbildības uzņemšanās 

Mēs pildām viens otram dotos solījumus, lai izpildītu saistības pret klientu

Kopīga uzvara 

Mēs strādājam kopā, lai sasniegtu kopīgos mērķus