Lūdzu, atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Izskatās, ka Jūsu pārlūkprogramma vairs netiek atbalstīta. Lūdzu, atjauniniet pārlūkprogrammu, lai iegūtu drošāku un efektīvāku pārlūkošanas pieredzi.


Lūdzu, izmantojiet vienu no šīm pārlūkprogrammām:

Itella LatviaItella Latvia

Rīcības kodekss

Rīcības kodekss attiecas uz ikvienu darbinieku, kas strādā Posti Group Corporation un tās meitas uzņēmumos.Instrukcijas tiek ieviestas visos grupas uzņēmumos ar lēmumu, ko pieņēmusi Posti Group Corporation valde, un tās tiek saskaņotas ar vietējām procedūrām.

ATBILSTĪBA nozīmē ievērot vietējos likumus un piemērojamās politikas, noteikumus un vadlīnijas, jo īpaši Rīcības kodeksu, ikvienā valstī, kurā veicam uzņēmējdarbību.

INTEGRITĀTE ir atbilstība starp vērtībām un cilvēka rīcību – vienmēr izvēloties pareizu rīcību jebkurā situācijā, arī tajos gadījumos, kad netiek veikta īpaša uzraudzība.

Posti Group Corporation atbalsta augstas integritātes kultūru:

Tā ir mūsu atbildība

Mūsu klienti uztic mums pārvadāt, uzglabāt un piegādāt savas lietas un datus vai arī sagaida no mums citus pakalpojumus ar pievienoto vērtību.

Cilvēktiesības, vienlīdzība un diskriminēšanas aizliegums

Posti Group atbalsta un ievēro starptautiski pasludināto cilvēktiesību aizsardzību.

Ētiskas uzņēmējdarbības prakse

Nulles tolerance pret jebkāda veida korupciju.

Mēs vienmēr izturamies pret ikvienu klientu, demonstrējot apņemšanos, pieklājību, atvērtību un cieņu. Klientu apmierinātība ir mūsu augstākā prioritāte. Izcilu klienta pieredzi nodrošina izcila darbinieku pieredze.