Lūdzu, atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Izskatās, ka Jūsu pārlūkprogramma vairs netiek atbalstīta. Lūdzu, atjauniniet pārlūkprogrammu, lai iegūtu drošāku un efektīvāku pārlūkošanas pieredzi.


Lūdzu, izmantojiet vienu no šīm pārlūkprogrammām:

Itella LatviaItella Latvia

Smartpost Itella e-veikala lietošanas noteikumi

Informācija un palīdzība
Smartpost Itella e-veikala lietošanas noteikumi
Kategorija: Noteikumi

Sūtījumu piegādes pakalpojuma my.smartpost.lv tiešsaistes veikala (turpmāk: e-veikals)
īpašnieks ir Itella Logistics SIA (Reģ. Nr.40003567822, juridiskā adrese “Ciedri”, Ķekavas pag.
Ķekavas novads, LV-2123, Latvija).

 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
  1.1. Itella Logistics SIA (turpmāk Itella) e-veikala lietošanas noteikumi (turpmāk Noteikumi)
  paredz paku piegādes pakalpojuma iegādes kārtību e-veikalā, kā arī pirktā
  pakalpojuma izmantošanas kārtību un noteikumus.
  1.2. E-veikalā var iegādāties piegādes pakalpojumus un ar tiem saistītos papildu
  pakalpojumus (turpmāk Pakalpojumi) sūtījumu sūtīšanai no visiem Smartpost
  termināļiem, kas atrodas Latvijā.
  1.3. Pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas un
  starptautiskajiem normatīvajiem aktiem. Uz e-veikalā iegādātajiem Smartpost
  pakalpojumiem attiecas arī vispārējie Itella pakalpojumu izmantošanas noteikumi, kas
  atrodami Itella mājas lapā https://itella.lv/juridiskiem-klientiem/informacija-unpalidziba/terms-conditions/
 2. DEFINĪCIJAS
  2.1. Klients – fiziska persona, kas ir reģistrēts vai nereģistrēts e-veikala lietotājs un ir noslēdzis
  distances līgumu par Pakalpojumu sniegšanu, ko veic Itella.
  2.2. Distances līgums – līgums, kas noslēgts starp Itella un Klientu par Pakalpojumu
  sniegšanu caur e-veikalu (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.255. par
  distances līgumu).
  2.3. Paka – pareizi iesaiņota un marķēta vienība.
  2.4. Sūtījums – pareizi iesaiņota un marķēta paka vai pakas, kas paredzētas nosūtīšanai no
  viena Nosūtītāja vienam Saņēmējam. Atsevišķi iepakotas pakas tiek apstrādātas kā
  neatkarīgi sūtījumi.
  2.5. Nosūtītājs – persona, kas vēlas nosūtīt sūtījumu Saņēmējam.
  2.6. Saņēmējs – persona, kurai sūtījums jāpiegādā un kurai ir tiesības pieņemt sūtījumu.
  2.7. Pasūtījums – distances līgums, kas Klientam jāaizpilda e-veikalā par Pakalpojumu
  sniegšanu.
  2.8. Smartpost terminālis – fiksētas atrašanās vietas ierīce, kas ļauj paņemt sūtījumus no
  Nosūtītājiem un piegādāt tos Saņēmējiem.
  2.9. Smartpost paku punkts – vieta, kurā Saņēmēji var saņemt sūtījumus.
  2.10. Smartpost termināļa PIN ir ciparu kods, kas atver ar pasūtījumu saistītā Smartpost
  termināļa attiecīgā nodalījuma durvis.
  2.11. Smartpost paku punkta PIN ir ciparu kods, kuru uzrādot, Saņēmējam tiek izsniegts viņa
  sūtījums.
  2.12. Rezervācija ir pakalpojums, kas garantē, ka izvēlētā lieluma paka tiek nosūtīta no
  konkrēta Smartpost termināļa, atbilstoši PIN koda derīgumam.
  2.13. Šķirošanas centrs – Itella struktūrvienība, kurā tiek šķiroti un apstrādāti vietējie un
  starptautiskie sūtījumi.
  2.14. E-veikals – tiešsaistes pasūtīšanas vide vietnē my.smartpost.lv, kas ļauj veikt paku
  piegādes Pasūtījumu un apmaksāt Pakalpojumu.
 3. PASŪTĪJUMA VEIDOŠANA
  3.1. E-veikalā Klients var iegādāties paku sūtīšanas Pakalpojumus un ar tiem saistītos
  papildu Pakalpojumus no visiem Smartpost termināļiem, kas atrodas Latvijā.
  3.2. Pēc pirkuma apmaksas uz Klienta norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts Smartpost
  nodalījumu un PIN kodu skaits, kas vienāds ar iegādāto paku piegādes Pakalpojumu
  skaitu, un Klients varēs izmantot šo informāciju, lai pakas ievietotu Smartpost terminālī.
  Reģistrētie lietotāji jebkurā laikā varēs redzēt savu sūtījumu statusus, piešķirto
  nodalījumu numurus un PIN kodus, kā arī rēķinus e-veikalā.
  3.3. Itella nevar sniegt piegādes Pakalpojumus, kamēr Klients nav ievietojis savus sūtījumus
  nevienā no Smartpost termināļiem.
  3.4. Smartpost termināļa nodalījuma numurs un attiecīgais PIN kods pakas nosūtīšanai ir
  derīgs konkrētajam Smartpost terminālim, ievērojot tā darba laiku. Durvju koda
  derīguma termiņš ir redzams pēc pasūtījuma veikšanas e-veikala vietnē, kā arī tiek
  nosūtīts Klientam e-pasta veidā ar Pasūtījuma apstiprinājumu.
  3.5. Izmantojot PIN kodu, Nosūtītājs var atvērt noteiktā termināļa nodalījuma durtiņas.
  Klients ir atbildīgs par Pakalpojuma iegādi ar pareizu nodalījuma izmēru, kas pieļauj
  sagatavotā sūtījuma brīvu ievietošanu un izņemšanu nodalījumā.
  3.6. Lai nodrošinātu to, ka Sūtījums nonāks galamērķī, Klientam paka ir jānovieto Smartpost
  terminālī attiecīgajā nodalījumā, atverot to ar saņemto PIN kodu. Uz pakas ārējā
  iepakojuma salasāmi jābūt norādītiem Nosūtītāja un Saņēmēja vārdiem un mobilā
  tālruņa numuriem. Ja iespējams, pakai jāpielīmē e-veikalā saņemta un izdrukāta
  pakas pavadlapa.
  3.7. Pakalpojumu cenas tiek parādītas pirkšanas procesā un tās mainās atbilstoši Klienta
  izvēlētajiem nosacījumiem (galamērķa vieta, pakas izmērs, papildus pakalpojumi).
 4. MAKSĀJUMU IESPĒJAS
  4.1. Klients apņemas veikt Pakalpojumu apmaksu saskaņā ar spēkā esošo cenrādi, kas
  atrodama e-veikala vietnē. Visas e-veikalā norādītās cenas ir norādītas Eiro un ietver
  Latvijas Republikā piemērojamo PVN.
  4.2. Par Pasūtījumiem iespējams norēķināties ar maksājumu karti (Visa vai MasterCard) vai
  caur Latvijas bankas saitēm (Swedbank, SEB, Luminor un Citadele). Maksājumi tiek
  apstrādāti ārpus e-veikala vides attiecīgās bankas vai pakalpojumu sniedzēja drošajā
  maksājumu vidē. Itella nav piekļuves Klienta bankas vai maksājumu informācijai.
  4.3. Līgums stājas spēkā tad, kad maksājamā summa tiek pārskaitīta uz Itella bankas kontu.
 5. ATSAUKŠANAS TIESĪBAS
  5.1. Klientam nav tiesību atteikties no Pasūtījuma, kas iegādāts, izmantojot e-veikalu
  (saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.255 Noteikumi par
  distances līgumu).
  5.2. Veicot pasūtījumu e-veikalā, reģistrētie lietotāji var mainīt informāciju par saņēmēju
  līdz tam brīdim, kamēr tiek veikta pasūtījuma apmaksa.
  5.3. Smartpost termināļa nodalījumu PIN kodi, kas ir nosūtīti Klientam, bet ir pazaudēti vai
  iznīcināti, reģistrētiem Klientiem ir pieejami e-veikalā vai var tikt noskaidroti, sazinoties
  ar Itella Klientu Servisu (+ 37127305558 / e-smartpost@itella.com ).
  5.4. Neizmantoto Pasūtījumu izmaksas Klientam netiek atgrieztas.
 6. ATBILDĪBA
  6.1. Klients, reģistrējoties kā lietotājs e-veikalā, sniedz pareizus personas datus un izmanto
  derīgu e-pasta adresi.
  6.2. Itella ir tiesības atcelt Pasūtījumu un/vai neļaut Klientam izmantot e-veikalu, ja rodas
  šaubas, ka Klients rīkojas negodīgi vai nelikumīgi.
  6.3. E-veikals nav atbildīgs par iespējamām trešo personu kļūdām, kas var radīt situāciju,
  kad bankas pārskaitījums vai maksājums ar karti var neizdoties.
  6.4. E-veikals nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies, ja nopirktais
  Pasūtījums būtu nonācis trešo personu rokās vai par pazaudētiem PIN kodiem, kas tika
  nosūtīti kopā ar Pasūtījumu.
  6.5. Itella ir atbildīga par jebkādu Klientam pārdoto Pakalpojumu neievērošanu vai
  trūkumiem saskaņā ar nosacījumiem, kas atrodami vispārējos Itella pakalpojumu
  izmantošanas noteikumos.
  6.6. Vienā Smartpost termināļa nodalījumā Klients drīkst ievietot tikai vienu paku, kas
  sagatavota ar atbilstošu iekšējo un ārējo iepakojumu, lai nodrošinātu sūtījuma satura
  nesabojāšanu transportēšanas laikā.
  6.7. Ievietojot sūtījumu Smartpost terminālī, Klients ir atbildīgs par to, ka termināļa
  nodalījuma durtiņas tiek rūpīgi aizvērtas, lai nepieļautu sūtījuma zaudējumu.
 7. PERSONAS DATU APSTRĀDE
  7.1. Klienta personas datus apstrādā Itella. E-veikals Klienta sniegtos personas datus
  (tostarp vārdu/uzvārdu, tālruņa numuru, adresi, e-pasta adresi, bankas rekvizītus)
  izmantos tikai Pasūtījuma apstrādei, maksājuma izpildei un Pakalpojumu sniegšanai.
  7.2. Apstrādājot personas datus, Itella ievēro piemērojamos datu aizsardzības likumus,
  starptautiskos datu aizsardzības tiesību aktus un noteikumus, rīkojumus, instrukcijas un
  ieteikumus, ko noteikusi kompetentā datu aizsardzības iestāde. Personas datu
  apstrādes principi ir neatņemama daļa no Itella Privātuma Politikas.
  7.3. Personas dati tiek apstrādāti tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams pakalpojumu sniegšanai,
  t.i., paku saņemšanai, šķirošanai, pārvadāšanai un piegādei. Mārketinga kampaņu,
  pakalpojuma kvalitātes un tirgus izpētes nolūkiem, Itella apstrādās personas datus tikai
  tad, ja tam būs saņemta Klienta piekrišana.
  7.4. Pārzinis neatklāj informāciju, ko viņš saņēmis, trešajām personām.
  7.5. Itella var atļaut citām juridiskām personām (pilnvarotiem apstrādātājiem) apstrādāt
  personas datus, ja ar šādu apstrādātāju ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru
  apstrādātājam ir pienākums saglabāt apstrādātos personas datus kā konfidenciālus
  un nodrošināt personas datu aizsardzību saskaņā ar likumā paredzētajām prasībām.
  Maksājumu veikšanai nepieciešamo personas datu pilnvarotais apstrādātājs ir
  Maksekeskus AS
  7.6. E-veikals sūtīs jaunumus un piedāvājumus uz Klienta e-pasta adresi tikai tad, ja Klients
  būs izteicis šādu pieprasījumu, ievietojot savu e-pasta adresi e-veikala vietnē un dodot
  piekrišanu informācijas saņemšanai no Itella.
  7.7. Klients var jebkurā laikā atteikties no jaunumu un piedāvājumu saņemšanas, kas
  nosūtīti uz Klienta e-pasta adresi, paziņojot par to pa e-pastu vai atsaucot savu
  piekrišanu e-veikalā.
  7.8. Klients jebkurā laikā var pārbaudīt savu personisko informāciju un daļēji to mainīt,
  piesakoties e-veikalā vai rakstot uz e-pasta adresi marketing.lv@itella.com
  7.9. Lai dzēstu savākto personisko informāciju, Klients iesniedz rakstisku pieprasījumu uz
  adresi marketing.lv@itella.com
  7.10. Visi personas dati, kas tiek savākti darījuma laikā, tiek uzglabāti likumīgā laika periodā
  un pēc tam tiek dzēsti.
  7.11. Klientam ir tiesības vērsties Datu aizsardzības inspekcijā vai tiesā, ja Klients konstatē, ka
  personas datu apstrāde ir pārkāpusi viņa tiesības. Datu aizsardzības inspekcijas
  kontaktinformācija ir atrodama vietnē: https://www.dvi.gov.lv/lv/personas-datuapstrades-aizsardzibas-parkapuma-pazinojuma-iesniegsana/
 8. SŪDZĪBU UN PRASĪBU IESNIEGŠANA
  8.1. Ja Klientam ir sūdzības par e-veikalu vai prasības par zaudējumu atlīdzināšanu, kas
  saistītas ar Pakalpojumu sniegšanu, Klientam sūdzības iesniegums kopā ar prasību
  pamatojošiem dokumentiem ir jānosūta pa e-pastu uz claims.lv@itella.com vai
  jāaizpilda pieteikums Itella mājas lapā.
  8.2. Ja pakas saņemšanas brīdī, veicot ārēju pārbaudi, ir pamanāmi pakas bojājumi vai
  daļēji zaudējumi, Klientam par to nekavējoties jāinformē Itella, izmantojot punktā 8.1
  norādītos komunikācijas kanālus.
  8.3. Ja zaudējumus nebija iespējams noteikt brīdī, kad Saņēmējs tika saņēmis paku, Klients
  var iesniegt prasību par zaudējumu atlīdzināšanu ne vēlāk kā 7 (septiņu) kalendāro
  dienu laikā no dienas, kad Sūtījums tika nodots vai izsniegts sūtījuma Saņēmējam.
  8.4. Gadījumos, kad tiek noteikta Itella atbildība par nekvalitatīvi veiktu pakalpojumu,
  pretenzijas tiek izskatītas un kompensāciju izmaksa tiek veikta saskaņā ar vispārējiem
  Itella pakalpojumu izmantošanas noteikumiem.
  8.5. Visi strīdi starp Itella un Klientu, pirmkārt, tiek risināti pušu sarunu ceļā. Ja vienošanās
  netiek panākta, Klientam ir tiesības vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai
  Eiropas Savienības patērētāju strīdu risināšanas vietnē.