Lūdzu, atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Izskatās, ka Jūsu pārlūkprogramma vairs netiek atbalstīta. Lūdzu, atjauniniet pārlūkprogrammu, lai iegūtu drošāku un efektīvāku pārlūkošanas pieredzi.


Lūdzu, izmantojiet vienu no šīm pārlūkprogrammām:

Itella LatviaItella Latvia

Noteikumi sūtījumu saņēmējiem Latvijā

Informācija un palīdzība
Noteikumi sūtījumu saņēmējiem Latvijā
Kategorija: Pakalpojumu noteikumi un cita informācija
 1. Sūtījumu piegāde ar kurjeru uz saņēmēja adresi
  1.1. Mājas piegādei ar kurjeru tiek nodoti sūtījumi, kas ir nosūtīti GLS tīklā, kā arī DHL sūtījumi,
  kuru piegādei ir izvēlēts papildpakalpojums “Mājas piegāde”.
  1.2. Mājas piegādei ar kurjeru var tikt nodoti DHL sūtījumi, kuru sūtījumu datos nav norādīts
  saņēmēja kontakttālrunis, ir nepilnīga vai neprecīza mājas adrese vai saņēmēja adresei
  noteiktā attālumā neatrodas Smartpost vieta (Smartpost paku terminālis vai Paku punkts –
  Parcelshop), kā arī sūtījumi, par kuriem saņēmējs ir saskaņojis atkārtotu piegādi ar Itella
  Klientu Servisu pēc pirmā neveiksmīgā piegādes mēģinājuma.
  1.3. Veicot pasūtījumu interneta veikalos, norādītais preču saņēmēja tālrunis tiks norādīts
  sūtījuma datos un kurjers to varēs izmantot saziņai ar saņēmēju tikai tādā gadījumā, ja
  preču saņēmējs, veicot preču pirkumu, būs piekritis savu datu izmantošanai sūtījuma
  piegādes vajadzībām
  (atzīmējot attiecīgo ailīti pasūtījuma logā). Ja šāda atzīme netiek
  veikta, informācija par saņēmēja tālruni sistēmā netiek nodota.
  1.4. Sūtījumstiek nodots uz piegādi dienā, kad sasniedzis Latviju un tiek piegādāts darba dienas
  laikā uz pavadlapā norādīto adresi. Sūtījums tiek nodots pret parakstu uz piegādes lapas
  un/vai kurjera skenera ierīces skārienjūtīgās virsmas:
  1.4.1. Fiziskām personām – pavadlapā norādītajam saņēmējam. Kurjers sūtījumu drīkst
  izsniegt arī citai personai, ja tā atrodas sūtījuma pavadlapā norādītajā piegādes
  adresē. Kurjers fiksē faktiskā saņēmēja personas datus – vārdu un uzvārdu.
  1.4.2. Juridiskām personām – pavadlapā norādītajai kontaktpersonai vai citam
  saņēmēja norādītajā adresē esošam uzņēmuma pārstāvim (sekretāre,
  administrators u.c.). Kurjers fiksē faktiskā saņēmēja personas datus – vārdu un
  uzvārdu.
  1.5. Saņēmējs pieņemot sūtījumu, nedrīkst nepamatoti aizkavēt kurjeru:
  1.5.1. Sūtījuma piegādes brīdī, saņēmējs kurjera klātbūtnē novērtē sūtījuma ārējo
  iepakojumu
  . Ja sūtījuma ārējais iepakojums ir bojāts vai ir pamatotas aizdomas
  par sūtījuma satura bojājumiem, saņēmējam ir tiesībassaņemt bojājumu aktu, kas
  tiek aizpildīts piegādes brīdī divos eksemplāros Itella kurjera klātbūtnē un parakstīts
  no saņēmēja un kurjera puses. Viens bojājumu akta eksemplārs tiek nodots
  saņēmējam.
  1.5.2. Kurjeram nav jāpārbauda sūtījuma satura atbilstība preču pavadzīmei-rēķinam
  vai citiem sūtījumam pievienotiem dokumentiem, kā arī nav jāgaida, kamēr to
  izdarīs saņēmējs. Itella ir starpnieks starp preces nosūtītāju un saņēmēju, un ir atbildīgs tikai par sūtījuma piegādi. Saņēmēja paraksts pirms sūtījuma atvēršanas,
  izpakošanas utt. nozīmē, ka sūtījums saņēmējam piegādāts neatvērts un
  aizpakots.
  1.6. Sūtījums tiek uzskatīts par piegādātu, kad saņēmējs parakstījies uz piegādes lapas un/vai
  kurjera skenera ierīcē. Ja saņēmējs atsakās norādīt savu vārdu, uzvārdu un atsakās
  parakstīt piegādes apstiprinājumu, sūtījums netiek izsniegts.
  1.7. Gadījumos, kad saņēmējs atsakās pieņemt sūtījumu vai sūtījumu neizdodas piegādāt citu
  iemeslu dēļ, kurjers veic atzīmi par atteikuma iemesliem un/vai nepiegādes iemesliem
  kurjera skenera ierīcē.
  1.8. Sūtījuma piegādes aizkavēšanos var radīt saņēmēja telefona numura trūkums uz sūtījuma
  vai sistēmā, kā arī saņēmēja adreses nepilnības – šādā gadījumā tiek veikts pirmais sūtījuma
  piegādes mēģinājums. Ja adresāts nav sastopams vai adresei nav iespējams piekļūt
  (piemēram, koda durvis), sūtījums tiek atgriezts Itella noliktavā. Ja adresē ir pieejama
  pastkastīte, kurjers atstājpaziņojumu par neveiksmīgo piegādi ar lūgumu sazināties ar Itella
  Klientu Servisu.
  1.9. Nepiegādātais sūtījums tiek nogādāts atpakaļ noliktavā un, atkarībā no pieejamās
  informācijas, Klientu Servisa darbinieki :
  1.9.1. gaida telefonisku vai rakstisku ziņu no saņēmēja, ja kurjers ir novietojis paziņojumu
  saņēmēja pasta kastītē;
  1.9.2. mēģina sazināties ar saņēmēju, ja elektroniskajā datu sistēmā ir pieejamssaņēmēja
  tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;
  1.9.3. nosūta paziņojumu saņēmējam pa pastu, ja ir norādīta pilna pasta adrese, t.sk.
  pasta kods.
  1.10. Otrā sūtījuma piegāde tiek veikta tikai pēc tam, kad ar saņēmēju ir saskaņots piegādes
  datumsun vieta. Saņēmējam ir tiesības mainīt piegādes adresi un nodot pilnvaras saņemt
  sūtījumu citai personai, informējot par savu lūgumu rakstiski vai telefoniski ar Itella Klientu
  Servisu vai nosūtot apstiprinājumu piegādes izmaiņām uz Itella kurjera mobilo ierīci īsziņas
  (SMS) veidā.
  1.11. Ja saņēmējs nesazinās ar Itella 14 dienu laikā no pirmā piegādes mēģinājuma dienas
  un/vai neatsaucas uz paziņojumiem (paziņojums pastkastītē, e-pasta paziņojums,
  paziņojums pa pastu) vai Itella nav iespējams sazināties ar saņēmēju 14 dienu laikā no
  sūtījuma ierašanās Latvijā, sūtījums tiek atgriezts nosūtītājam.
  1.12. Ja sūtījums tiek atzīts par nepiegādātu (pazaudētu transportēšanasprocesā)vai sūtījuma
  saturs ir bojāts, saņēmējs nekavējoties iesniedz pretenziju nosūtītājam. Ja sūtījuma saturs
  ir bojāts vai tas neatbilst veiktajam pasūtījumam, saņēmējs informē nosūtītāju par radušos
  situāciju un pieteikumam pievieno pakas ārējā izskata un iekšējā satura bildes.
  1.13. Finansiāla rakstura jautājumus (atgrieztas piegādes izmaksas, kompensācija par zaudētu
  vai bojātu preci utml.) saņēmējs kārto ar sūtījuma nosūtītāju.
  1.14. Ja saņēmējam ir pretenzijas par Itella apkalpošanas kvalitāti, tās rakstiskā formā jānosūta
  uz elektroniskā pasta adresi claims.lv@itella.com , norādot pretenzijā iesaistītā sūtījuma
  numuru. Pretenzijas tiek izskatītas 14 darba dienu laikā un iesniedzējam tiks sniegta
  rakstiska atbilde.
 2. Sūtījumu piegāde uz Smartpost vietu (Smartpost termināli vai Paku
  punktu -Parcelshop)

  2.1. Saskaņā ar nosūtītāja izvēlēto pakalpojuma veidu un starptautisko piegādes ķēžu
  līgumiem, pasūtītās preces no ārzemju interneta veikaliem var tikt piegādātas arī uz paku
  termināļiem vai paku punktiem
  , kaut arī piesakot preču pasūtījumu, preču saņēmējs ir
  norādījis savu mājas vai darba vietas adresi. Iepērkoties interneta veikalos, ir svarīgi norādīt
  precīzu saņēmēja mobilā tālruņa numuru un piegādes adresi, lai sūtījums tiktu ievietots
  saņēmēja adresei tuvākajā paku terminālī vai paku punktā.
  2.2. Piegādei uz Smartpost vietu var tikt nodoti DHL sūtījumi, kuru sūtījumu datos ir norādīts
  saņēmēja kontakttālrunis, ir pilnīga vai precīza piegādes adrese, no kuras noteiktā
  attālumā atrodas Smartpost vieta (Smartpost vai Parcelshop).
  2.3. Sūtījums tiek nodots uz piegādi dienā, kad tas ir sasniedzis Latviju un tiek piegādāts darba
  dienas laikā uz attiecīgo Smartpost vietu, informējot saņēmēju par iespēju saņemt sūtījumu
  ar īsziņas palīdzību (ja telefona numurs ir reģistrēts pie Latvijas mobilo telefonu operatoriem)
  vai ar paziņojumu e-pastā.
  2.4. Šīs īsziņas un e-pasti satur informāciju par sūtījuma Smartpost piegādes vietas adresi un
  unikālajiem pieejas kodiem (PIN).
  2.5. Lai saņemtu paku Parcelshop, saņēmējam ir jāuzrāda saņemto īsziņu vai e-pastu
  Parcelshop darbiniekam.
  2.6. Lai saņemtu paku Smartpost terminālī, saņēmējs izmanto saņemto sūtījuma pieejas kodu,
  termināļa nodalījuma numuru un atvēršanas instrukciju.